811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Chránime Vaše zdravie aj peňaženky

Oslovte nás, spoznajte naše služby. Zaručene budete spokojní.

Pracovná zdravotná služba

Prvotná činnosť PZS: fyzická obhliadka všetkých pobočiek, stredísk a pracovísk klienta realizácia vstupnej analýzy jednotlivých pracovísk

Vstupný hygienický audit

Všetci zamestnanci by mali mať možnosť dosiahnuť čo najvyšší štandard fyzického a duševného zdravia a štandard vyhovujúcich pracovných podmienok

Lekárske preventívne prehliadky

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva široké spektrum lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Posudky o riziku

Posúdenie rizika je proces hodnotenia rizík vyplývajúcich z nebezpečenstva na pracovisku, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov

Dokumentácia

Náš tím Vám pomôže s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným úradom vereného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky

Prevádzkové poriadky​

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko

O nás

Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu:

O nás

Ako celoslovensky pôsobiaca pracovná dravotná služba s najvyššou odbornou garanciou, aby vám spoľahlivo poskytla legislatívne požadovanú, komplexnú starostlivosť v oblasti ochrany zdravia vašich zamestnancov, a to za ústretovú prijateľnú cenu.

Zdravotné služby

Vykonávame také zdravotné služby, ktoré na ochranu práce, pracovného prostredia a zdravia zamestnancov požaduje platný zákon. Podľa potreby však vieme zabezpečiť aj osvedčenú rozšírenú paletu ďalších výkonov pracovných zdravotných služieb

Odborný Granat

Tím pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o. tvorí skupina odborníkov s viacročnými skúsenosťami v oblasti podpory a ochrany zdravia pri práci pod vedením nášho vysokokvalifikovaného odborného garanta.

Ďalšie služby

Všetky služby zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky, prostredníctvom vysokokvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou skúsenosťou a za bezkonkurenčné ceny na trhu.

 

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

811 07 Bratislava

    Ostaňme v spojení