budova Slovenskej technickej univerzity, Mýtna 28, 811 07 Bratislava 0918 623 001 miomed@miomed.sk

Naše služby

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Pracovná zdravotná služba

Prvotná činnosť PZS: fyzická obhliadka všetkých pobočiek, stredísk a pracovísk klienta realizácia vstupnej analýzy jednotlivých pracovísk...

Vstupný hygienický audit

Všetci zamestnanci by mali mať možnosť dosiahnuť čo najvyšší štandard fyzického a duševného zdravia a štandard vyhovujúcich...

Lekárske preventívne prehliadky

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva široké spektrum lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,...

Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v...

Posudky o riziku

Posúdenie rizika je proces hodnotenia rizík vyplývajúcich z nebezpečenstva na pracovisku, ktoré súvisia s bezpečnosťou...

Dokumentácia

Využite naše služby na spracovanie dokumentácie pre vašu prevádzku. Náš tím Vám pomôže s uvedením priestorov...

Profil odborného garanta

Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu: 

Tím pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o. tvorí skupina odborníkov s viacročnými skúsenosťami v oblasti podpory a ochrany zdravia pri práci pod vedením nášho vysokokvalifikovaného odborného garanta doc. MUDr. Ferdinanda Krutého, CSc.

Ďalsie služby

Všetky služby zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky, prostredníctvom vysokokvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou skúsenosťou a za bezkonkurenčné ceny na trhu.

BOZP, PO

V oblasti BOZP a PO poskytujem rozsiahly systém nielen preventívnych,...

Ergonómia a fyziológia práce

Ergonómia a fyziológia práce sú v oblasti ochrany zdravia zamestnancov...

Objektivizácia pracovného prostredia

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia slúži na zhodnotenie zdravotného rizika a...

Psychológia práce

Základným problémovým okruhom psychológie práce je vzťah človek – práca....

Program výchovy a vzdelávania

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. zabezpečuje vzdelávanie a školenie zamestnancov...

Naša pracovná zdravotná služba je tu pre Vás a Vašich zamestnancov

Oslovte nás, spoznajte naše služby. Zaručene budete spokojní.

Najnovšie články

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené vírusom, na ktoré neúčinkujú...

Celý článok

COVID-19 (nový koronavírus)

Na základe pokynu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho budú od...

Celý článok

Kontaktujte nás