811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Cenová ponuka – BOZP, PO

  Spoločnosť

  Názov a sídlo spoločnosti *
  Telefón, fax, e-mail *
  IČO, DIČ, IČ DPH *
  Stručný popis činnosti *
  Kontaktná osoba *
  Jej pozícia, priamy telefón *
  E-mail *
  Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP? ánonie
  Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie požiarnej ochrany (PO)? ánonie
  Máte záujem o výkon Bezpečnostnotechnickej služby Autorizovaným bezpečnostným technikom? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 21 Zákona 124/2006 Z.z.) ánonie
  Máte záujem o výkon činnosti technika Požiarnej ochrany? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 4 Zákona 314/2001 Z.z.) ánonie

  UVEĎTE VAŠE prípadné ďalšie špecifické požiadavky na zaistenie zákonom požadovanej PZS:

  Fakturačné údaje

  Pracovná zdravotná služba

  Ambulancia