811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Miomed

Ako celoslovensky pôsobiaca pracovná zdravotná služba s najvyššou odbornou garanciou, aby vám spoľahlivo poskytla legislatívne požadovanú, komplexnú starostlivosť v oblasti ochrany zdravia vašich zamestnancov, a to za ústretovú prijateľnú cenu.

Vykonávame také zdravotné služby, ktoré na ochranu práce, pracovného prostredia a zdravia zamestnancov požaduje platný zákon. Podľa potreby však vieme zabezpečiť aj osvedčenú rozšírenú paletu ďalších výkonov pracovných zdravotných služieb

Zakladateľ MIOMED s.r.o.

Zakladateľom PZS MIOMED s.r.o. je doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc., ktorý pôsobil aj ako odborný garant do apríla 2023. Získané odborné postgraduálne špecializácie: špecializácia z internej medicíny 1. stupňa špecializácia z internej medicíny 2. stupňa špecializácia z kardiológie špecializácia z pracovného lekárstva a toxikológie odborná prax v oblasti verejného zdravotníctva: 1985 – 2000 prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave, vedúci Celoslovenskej komisie pre priznávanie chorôb z povolania 1988 – 2007 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu rok 2000 študijný pobyt zameraný na činnosť pracovnej zdravotnej služby vo Švédsku (Malmő) 1990 – 2008 vedúci Katedry pracovného lekárstva SZU v Bratislave 2000 – 2006 vedúci a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby PZS Slovnaft a.s. 2007 – 2009 vedúci a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby ŽNaP Novapharm, s.r.o od 1. augusta 2009 riaditeľ a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o.

Kariéra

Chceš sa stať členom nášho tímu? Zašli životopis na email: info@miomed.sk

Bližšie informácie na t. č.: +421 918 623 001

Za účelom skvalitnenia našich služieb v oblasti výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci hľadáme lekárov so špecializáciou v rôznych odboroch, na území celého Slovenska. V prípade záujmu o spoluprácu s našou pracovnou zdravotnou službou MIOMED s.r.o. nás prosím kontaktujte na info@miomed.sk alebo na tel. čísle +421 918 623 001.

Pôsobnosť

Zabezpečujeme pracovnú zdravotnú službu pre klientov na celom území Slovenskej republiky.

Galéria

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

811 07 Bratislava