O nás

Ako celoslovensky pôsobiaca pracovná zdravotná služba s najvyššou odbornou garanciou, aby vám spoľahlivo poskytla legislatívne požadovanú, komplexnú starostlivosť v oblasti ochrany zdravia vašich zamestnancov, a to za ústretovú prijateľnú cenu.

Vykonávame také zdravotné služby, ktoré na ochranu práce, pracovného prostredia a zdravia zamestnancov požaduje platný zákon. Podľa potreby však vieme zabezpečiť aj osvedčenú rozšírenú paletu ďalších výkonov pracovných zdravotných služieb