811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

BOZP, PO

 • V oblasti BOZP a PO poskytujem rozsiahly systém nielen preventívnych, ale i ochranných opatrení, odborný dohľad, poradenskú a konzultačnú činnosť.

  Vysokokvalifikovaní pracovníci sú zárukou, že po dôkladnom oboznámení sa s pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a jednotlivými činnosťami na pracovisku, stanovia a naplánujú opatrenia potrebné k implementácii a zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom aktuálne platnú legislatívu.

  V tejto oblasti ponúkame:

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • školenie zamestnancov
  • činnosť bezpečnostného technika
  • činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
  • výkon činnosti požiarneho technika
  • ďalšie odborné služby