KONTAKT

MIOMED s.r.o.

Korešpondenčná adresa a ambulancia:
Mýtna 28
811 07 Bratislava

 

Kontakt na ambulanciu:

0905 203 004

ambulancia@miomed.sk

 

Adresa pre fakturáciu:

MIOMED s.r.o.

Mýtna 28,

811 07 Bratislava

IČO: 44 729 081

DIČ: 2022811098

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2629044456/1100

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vl.č. 57935/B