811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s platnosťou od 1. júna 2023