811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Lekárske prevetnívne prehliadky

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva široké spektrum lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, s ohľadom na súčasne platnú legislatívu a odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Výkon vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zabezpečujú naši kvalifikovaní odborní lekári na území celej Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, zaradenej do 3. a 4. rizikovej kategórie prác, odborným pracovným lekárom a toxikológom.

Pre našich klientov poskytujeme sledovanie periodicity platnosti posudkov zdravotnej spôsobilosti na prácu v našom klientskom portáli, prostredníctvom ktorého je možné zabezpečiť objednávku vstupných, výstupných a mimoriadnych lekárskych preventívnych prehliadok.

Kontakt na ambulanciu:

Ambulancia MIOMED s. r. o.
Mýtna 28, 811 07 Bratislava
0905 203 004
ambulancia@miomed.sk

Sieť poskytovateľov lekárskych preventívnych prehliadok pre klientov MIOMED s.r.o.: