Lekárske preventívne prehliadky

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva široké spektrum lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, s ohľadom na súčasne platnú legislatívu a odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Výkon vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zabezpečujú naši kvalifikovaní odborní lekári na území celej Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, zaradenej do 3. a 4. rizikovej kategórie prác, odborným pracovným lekárom a toxikológom.

Kontakt na ambulanciu:

0905 203 004

ambulancia@miomed.sk