Profil odborného garanta

Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu: 

Tím pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o. tvorí skupina odborníkov s viacročnými skúsenosťami v oblasti podpory a ochrany zdravia pri práci pod vedením nášho vysokokvalifikovaného odborného garanta doc. MUDr. Ferdinanda Krutého, CSc.