Tím

Tím pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o. tvorí skupina odborníkov s viacročnými skúsenosťami v oblasti podpory a ochrany zdravia pri práci pod vedením nášho vysokokvalifikovaného odborného garanta doc. MUDr. Ferdinanda Krutého, CSc.

Zloženie nášho tímu:

  • verejní zdravotníci
  • lekári so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, dermatovenerológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, rádiodiagnostika, …
  • lekári so špecializáciou pracovné lekárstvo
  • zdravotné sestry
  • autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici
  • technici a špecialisti požiarnej ochrany
  • administratívno-technickí pracovníci