Program výchovy a vzdelávania

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. zabezpečuje vzdelávanie a školenie zamestnancov svojich klientov na vysokej odbornej úrovni, v rôznych oblastiach ochrany zdravia pri práci ale aj v bežnom živote.

Naši odborníci v oblasti organizácie a vedenia kurzov prvej pomoci dosahujú vynikajúce výsledky, keďže náplňou kurzu nie je len teoretická ale aj praktická forma výuky, kde si každý účastník vyskúša práve nadobudnuté teoretické vedomosti.

Rovnako zabezpečujeme pre svojich klientov odborné semináre, za účelom poučenia zamestnancov o spôsobe ochrany zdravia pri práci v expozícii s rôznymi rizikovými faktormi práce a pracovného prostredia.