Ergonómia a fyziológia práce

Ergonómia a fyziológia práce sú v oblasti ochrany zdravia zamestnancov nenahraditeľné. Ich aplikáciou do pracovného procesu sa zaisťuje ochrana zdravia pracovníkov, bezpečnosť pri práci a efektívna optimalizácia produktivity práce s vylúčením rizika poškodenia zdravia.

Naši vysokokvalifikovaní odborníci, s niekoľkoročnou skúsenosťou, zabezpečujú hodnotenie záťaže pracovníkov z hľadiska ergonómie a fyziológie práce opierajúc sa o súčasne platnú legislatívu. Máme skúsenosti s praktickou objektivizáciou pracovnej záťaže a jej hodnotením v rôznych oblastiach podnikania, od priemyslu až po administratívne činnosti.

V tejto oblasti poskytujeme poradenstvo i konzultácie, za účelom optimalizácie pracovného procesu a zvýšenia produktivity práce na pracovisku, pričom sa dlhodobo špecializujeme na meranie lokálnej svalovej záťaže, celkovej fyzickej záťaže a tepelnej záťaže.