Cenová ponuka – BOZP, PO

Pre potreby vypracovania cenovej ponuky vás prosíme o vyplnenie nasledovných údajov. Po spracovaní vás bude náš pracovník kontaktovať na zadaných údajoch.

Spoločnosť

Názov a sídlo spoločnosti *
Telefón, fax, e-mail *
IČO, DIČ, IČ DPH *
Stručný popis činnosti *
Kontaktná osoba *
Jej pozícia, priamy telefón *
E-mail *
Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP? ánonie
Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie požiarnej ochrany (PO)? ánonie
Máte záujem o výkon Bezpečnostnotechnickej služby Autorizovaným bezpečnostným technikom? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 21 Zákona 124/2006 Z.z.) ánonie
Máte záujem o výkon činnosti technika Požiarnej ochrany? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 4 Zákona 314/2001 Z.z.) ánonie

UVEĎTE VAŠE prípadné ďalšie špecifické požiadavky na zaistenie zákonom požadovanej PZS:

Cenová ponuka pre vypracovanie dokumentácie BOZP od 200-400 €, dokumentácie PO od 100 – 300 € podľa druhu organizácie.

Cenová ponuka na výkon ABT – orientačné ceny

Nevýrobná firma: do 10 zamestnancov 20 – 40 EUR / mesačne
  nad 10 zamestnancov 30 – 60 EUR / mesačne
  nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 120 EUR / mesačne
Výrobná firma: do 10 zamestnancov 25 – 45 EUR / mesačne
  nad 10 zamestnancov 35 – 65 EUR / mesačne
  nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 150 EUR / mesačne

Cenová ponuka na výkon technika PO – orientačné ceny

Nevýrobná firma: do 10 zamestnancov 15 – 30 EUR / mesačne
  nad 10 zamestnancov 25 – 50 EUR / mesačne
  nad 50 do 99 zamestnancov 60 – 100 EUR / mesačne
Výrobná firma: do 10 zamestnancov 20 – 35 EUR / mesačne
  nad 10 zamestnancov 30 – 55 EUR / mesačne
  nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 120 EUR / mesačne

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Uvedené ceny sú orientačné vzhľadom k náročnosti jednotlivých profesií, druhu prostredia, počtu a druhu VTZ, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti.

Cena konkrétna, môže byť stanovená len po oboznámení sa s pracovným prostredím.

Uvedené orientačné ceny môžu byť zvýšené v prípade zvýšených cestovných nákladov.

V prípade potreby Vám radi poskytne doplňujúce informácie na tel. čísle +421917645360