Cenová ponuka – BOZP, PO

Pre potreby vypracovania cenovej ponuky vás prosíme o vyplnenie nasledovných údajov. Po spracovaní vás bude náš pracovník kontaktovať na zadaných údajoch.

  Spoločnosť

  Názov a sídlo spoločnosti *
  Telefón, fax, e-mail *
  IČO, DIČ, IČ DPH *
  Stručný popis činnosti *
  Kontaktná osoba *
  Jej pozícia, priamy telefón *
  E-mail *
  Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP? ánonie
  Máte záujem o vypracovanie kompletnej dokumentácie požiarnej ochrany (PO)? ánonie
  Máte záujem o výkon Bezpečnostnotechnickej služby Autorizovaným bezpečnostným technikom? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 21 Zákona 124/2006 Z.z.) ánonie
  Máte záujem o výkon činnosti technika Požiarnej ochrany? (Povinnosť zabezpečiť zamestnávateľom túto službu ukladá paragraf 4 Zákona 314/2001 Z.z.) ánonie

  UVEĎTE VAŠE prípadné ďalšie špecifické požiadavky na zaistenie zákonom požadovanej PZS:

  Cenová ponuka pre vypracovanie dokumentácie BOZP od 200-400 €, dokumentácie PO od 100 – 300 € podľa druhu organizácie.

  Cenová ponuka na výkon ABT – orientačné ceny

  Nevýrobná firma: do 10 zamestnancov 20 – 40 EUR / mesačne
    nad 10 zamestnancov 30 – 60 EUR / mesačne
    nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 120 EUR / mesačne
  Výrobná firma: do 10 zamestnancov 25 – 45 EUR / mesačne
    nad 10 zamestnancov 35 – 65 EUR / mesačne
    nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 150 EUR / mesačne

  Cenová ponuka na výkon technika PO – orientačné ceny

  Nevýrobná firma: do 10 zamestnancov 15 – 30 EUR / mesačne
    nad 10 zamestnancov 25 – 50 EUR / mesačne
    nad 50 do 99 zamestnancov 60 – 100 EUR / mesačne
  Výrobná firma: do 10 zamestnancov 20 – 35 EUR / mesačne
    nad 10 zamestnancov 30 – 55 EUR / mesačne
    nad 50 do 99 zamestnancov 70 – 120 EUR / mesačne

  Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

  Uvedené ceny sú orientačné vzhľadom k náročnosti jednotlivých profesií, druhu prostredia, počtu a druhu VTZ, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti.

  Cena konkrétna, môže byť stanovená len po oboznámení sa s pracovným prostredím.

  Uvedené orientačné ceny môžu byť zvýšené v prípade zvýšených cestovných nákladov.

  V prípade potreby Vám radi poskytne doplňujúce informácie na tel. čísle +421917645360