Blog

Pracovná zdravotná služba je tu opäť. Pre každého zamestnávateľa

Od januára musí každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov v 1. a 2. kategórii pracovného rizika, zabezpečiť svojim ľuďom lekárske prehliadky. Všetci zamestnanci majú od tohto januára nárok na zdravotné prehliadky organizované zamestnávateľom. Ide o tzv. pracovnú zdravotnú službu. Inak povedané – od konca minulého roka sa znova…

Slovensko sa vrátilo do únie

Európska komisia hrozila Slovensku pokutou minimálne 17 miliónov eur za porušovanie smernice 89/391/EHS. Podľa tohto dokumentu z roku 1989 majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov. V slovenskej legislatíve táto povinnosť existovala do novembra roku 2011. Vtedy ju vláda Ivety Radičovej zrušila a odôvodnila to vysokými…

Zdravie zamestnancov v kocke

Od 1. januára 2015 sa výrazne zmení pracovná zdravotná služba. Treba sa pripraviť na nové podmienky, lebo môžu ukrývať viacero prekvapení. Čo je pracovná zdravotná služba? Pracovnú zdravotnú službu tvoria dva základné piliere jedného tímu zdravotníckych pracovníkov s príslušnou zdravotníckou špecializáciou. Prvou je zdravotný dohľad nad prácou a pracovným…

Riziko oddeľuje čoraz tenšia hranica

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding Úroveň zdravotnej pracovnej služby bola na Slovensku ako v členskej krajine Európskej únie po zásahoch v roku 2011 dlhodobo neudržateľná. Dochádza síce k náprave, no stále hľadíme na pracovné riziko očami z minulého storočia, keď nik napríklad…

Práca so zobrazovacou jednotkou

Práca so zobrazovacou jednotkou – zaostrené na zdravie vašich očí Vplyv na zdravie majú pri práci so zobrazovacou jednotkou (počítač) jeho vlastnosti a usporiadanie komponentov ale taktiež aj spôsob používania a pracovné prostredie. Priamy vplyv na záťaž zraku majú svetelné odrazy a odlesky, kvalita svetla…

Prečo mať pracovnú zdravotnú službu?

Aké sú pozitíva v prípade zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre Vašich zamestnancov? Priame benefity: úspora z odstránenia, alebo zníženia : nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov zdravotných rizík  poškodenia zdravia pri práci pracovných úrazov/chorôb z povolania Nepriame benefity: zvýšenie kvality a produktivity práce výhodnejšia pozícia na…

Cviky na uvoľnenie chrbtice v práci

 Nenáročné cvičenie je vhodne ako krátka prestávka v práci ale aj ako cvičenie na doma. Cvičením odstránite napätie a uvoľníte svaly šije, lopatiek a pliec. Jednoduché cviky Sadnite si vzpriamene, predstavujte, že sa vám chrbtica rastie k stropu. Brušné svaly sa jemne napínajú a stabilizujú…

Lekárske prehliadky pre činnosti podľa osobitných predpisov

POZOR, v zmysle novely zákona o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci…