811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s platnosťou od 1. júna 2023

Prehľad najdôležitejších zmien: Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva, zníženie podnikateľského zaťaženia: ruší sa povinnosť zamestnávateľa predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb; po novom bude iba oznamovacia povinnosť 10 dní pred začiatkom práce s predložením určených dokumentov, bez správneho poplatku, ruší sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom […]