811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Pracovná zdravotná služba je tu opäť. Pre každého zamestnávateľa

Od januára musí každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov v 1. a 2. kategórii pracovného rizika, zabezpečiť svojim ľuďom lekárske prehliadky. Všetci zamestnanci majú od tohto januára nárok na zdravotné prehliadky organizované zamestnávateľom. Ide o tzv. pracovnú zdravotnú službu. Inak povedané – od konca minulého roka sa znova „oprášila“ zákonná povinnosť pre všetkých zamestnávateľov zabezpečiť zamestnancom pravidelný dohľad  nad […]

Slovensko sa vrátilo do únie

Európska komisia hrozila Slovensku pokutou minimálne 17 miliónov eur za porušovanie smernice 89/391/EHS. Podľa tohto dokumentu z roku 1989 majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov. V slovenskej legislatíve táto povinnosť existovala do novembra roku 2011. Vtedy ju vláda Ivety Radičovej zrušila a odôvodnila to vysokými nákladmi, ktoré mali zamestnávatelia. Povinná zdravotná služba pre profesie v […]

Zdravie zamestnancov v kocke

Od 1. januára 2015 sa výrazne zmení pracovná zdravotná služba. Treba sa pripraviť na nové podmienky, lebo môžu ukrývať viacero prekvapení. Čo je pracovná zdravotná služba? Pracovnú zdravotnú službu tvoria dva základné piliere jedného tímu zdravotníckych pracovníkov s príslušnou zdravotníckou špecializáciou. Prvou je zdravotný dohľad nad prácou a pracovným prostredím na pracovisku. Jadro tvoria magistri, bakalári verejného zdravotníctva a […]

Riziko oddeľuje čoraz tenšia hranica

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding Úroveň zdravotnej pracovnej služby bola na Slovensku ako v členskej krajine Európskej únie po zásahoch v roku 2011 dlhodobo neudržateľná. Dochádza síce k náprave, no stále hľadíme na pracovné riziko očami z minulého storočia, keď nik napríklad nechyroval o počítačoch či epidémii alergií, o nervovo-svalových ochoreniach či nádorových ochoreniach, […]

Práca so zobrazovacou jednotkou

Práca so zobrazovacou jednotkou – zaostrené na zdravie vašich očí Vplyv na zdravie majú pri práci so zobrazovacou jednotkou (počítač) jeho vlastnosti a usporiadanie komponentov ale taktiež aj spôsob používania a pracovné prostredie. Priamy vplyv na záťaž zraku majú svetelné odrazy a odlesky, kvalita svetla a umiestnenie zdrojov svetla. Okrem záťaže na zrak má svetlo […]

PREČO SI MÁM, AKO ZAMESTNÁVATEĽ, ZABEZPEČIŤ VÝKONY KOMPLEXNEJ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY /PZS/?

Dôvody: – podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike (aj v štátoch EÚ a ekonomicky a civilizačne vyspelejších štátoch sveta) zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa Zákonníka práce za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, – podľa zmyslu ostatnej […]

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 1.8.2014

Zákon 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“). Najdôležitejšou zmenou sú povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa pracovných podmienok a lekárskych preventívnych prehliadok […]

Prečo mať pracovnú zdravotnú službu?

Aké sú pozitíva v prípade zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre Vašich zamestnancov? Priame benefity: úspora z odstránenia, alebo zníženia : nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov zdravotných rizík  poškodenia zdravia pri práci pracovných úrazov/chorôb z povolania Nepriame benefity: zvýšenie kvality a produktivity práce výhodnejšia pozícia na trhu vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast zníženie fluktuácie […]

Cviky na uvoľnenie chrbtice v práci

 Nenáročné cvičenie je vhodne ako krátka prestávka v práci ale aj ako cvičenie na doma. Cvičením odstránite napätie a uvoľníte svaly šije, lopatiek a pliec. Jednoduché cviky Sadnite si vzpriamene, predstavujte, že sa vám chrbtica rastie k stropu. Brušné svaly sa jemne napínajú a stabilizujú vzpriamený sed. predsuňte hlavu dopredu a jemne ju zasuňte spať […]

Lekárske prehliadky pre činnosti podľa osobitných predpisov

POZOR, v zmysle novely zákona o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna […]