V období, keď sme vystavení vírusom a infekciám je podpora imunity mimoriadne dôležitá.

VITAMÍN C posilňuje prirodzené obranné schopnosti tela. 

Vitamín C ovplyvňuje rôzne imunitné funkcie podporením funkcie a aktivity bielych krviniek a zvýšením hladiny interferónov, protilátkových odoziev, hladiny protilátok a vylučovania týmusových hormónov, ktoré sú dôležité pre zdravý imunitný systém.   VITAMÍN D buduje bariéru proti infekciám a vírusom.  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO): „Nedostatok vitamínu D môže mať vplyv na imunitný syst ém, pretože vitamín D hrá imunomodulačnú úlohu a zvyšuje vrodenú imunitu reguláciou expresie a sekrécie antimikrobiálnych peptidov, čo zvyšuje obranyschopnosť slizníc. Okrem toho bol zaznamenaný ochranný účinok dostatku vitamínu D na infekcie dýchacích ciest. “ Vitamín D získame aj vystavovaním svojej pokožky slnku, alebo zo stravy- mäsa, rýb, vajec, aj rastlinných tukov. Odporúčaná dávka u zdravého dospelého človeka a u detí od 9 rokov je  10 mikrogramov (alebo 4 00 IU) až maximálne 100 mikrogramov (alebo 4 000 IU). ZINOK zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme. Zinok je stopový prvok, ktorý sa nachádza v niektorých potravinách a pomáha správnej funkcii imunitného systému. Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme a jeho užívanie a dostatočný príjem je pre podporu imunity u mimoriadne užitočný. Je súčasťou takmer stovky enzýmov a tiež hormónov, bez ktorých sa nevyvíjajú a nedozrievajú T-lymfocity, biele krvinky, tvoriace základ imunitného systému, ktoré sú zodpovedné za ochranu organizmu proti choroboplodným zárodkom a vlastným bunkám, už napadnutým ochorením. T-lymfocity ničia škodlivé baktérie a vírusy v organizme. Zinok ovplyvňuje viacero aspektov imunitného systému. Je rozhodujúci pre normálny vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vnútornú imunitu.  

Pre správnu funkciu nášho imunitného systému je teda potrebné zabezpečiť nášmu organizmu dostatok vitamínu C, vitamínu D a Zinku, ako súčasť prevencie pred ochorením COVID-19.