811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené vírusom, na ktoré neúčinkujú antibiotiká.

Na chrípkovú sezónu sa človek môže pripraviť rôznymi spôsobmi. Odolnosť organizmu zvyšuje prísun vitamínov, cvičenie i otužovanie. Počas chrípkového obdobia je tiež vhodné časté a účinné vetranie, najmä v miestnostiach, kde sa zdržiava viac ľudí a dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk.

Jedinou dokázateľnou účinnou prevenciou chrípky je však očkovanie.

Očkovanie proti chrípke nás pred ochorením COVID-19 neochráni, no zvýši pravdepodobnosť, že ak sa ním nakazíme, organizmus si s ním poradí ľahšie. „Po prekonaní infekcie vírusom chrípky máte zničené sliznice, navyše organizmus oslabený bojom proti vírusu chrípky. Teraz si predstavte, že týždeň nato sa nakazíte koronavírusom. Po tej vakcinácii sa vám nešíri vírus chrípky do všetkých orgánov a ten priebeh je oveľa ľahší,“ tvrdí virologička Tatiana Betáková.

 

Zaočkovanie zamestnancov proti sezónnej chrípke  – účinne chráni zaočkovaných  zamestnancov proti nebezpečiu vzniku každoročného výskytu  ochorení na sezónnu chrípku, ako aj  pred život významne ohrozujúcou  komplikáciou (sezónnou chrípkou), v prípade súčasného  priebehu prípadného ochorenia chorobou COVID 19.

Očkovacie látky proti chrípke sú neživé, obsahujú usmrtené vírusy chrípky. Očkovaním sa vytvárajú v tele očkovaného špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Ochranné protilátky sa vytvoria za 10 až 14 dní po očkovaní a vytvárajú ochranu na obdobie 6 – 12 mesiacov.

Optimálny čas na očkovanie je v mesiacoch október – november. Očkovanie následne treba opakovať každý rok.

Očkovacie látky plne hradia všetky zdravotné poisťovne.