PZS Miomed s.r.o. v súvislosti s opatreniami ochranou proti infekcii novým koronavírusom na pracoviskách aktuálne odporúča zamestnávateľom a zamestnancom:

  • neodkladne telefonicky (mailom) informovať príslušný Úrad verejného zdravotníctva  o príjazde pracovníkov , ktorí boli v inkriminovanom čase – do 14 dní- v zahraničí v lokalitách s dokázaným výskytom ochorení novým koronavírusom a ďalej sa riadiť  jeho  aktuálnymi pokynmi !!!

 

PZS Miomed s.r.o. ďalej odporúča zamestnávateľovi a zamestnancom :

 

1) zamestnancov, bez príznakov ochorenia dýchacích ciest, bez zvýšenej teploty, ktorí sa vrátili za posledných 14 dní z pobytu lokalít v krajinách s dokázaným výskytom ochorení novým koronavírusom  ponechať 14 dní  mimo pracovný kolektív  napr. v tzv. home office, s poučením  dodržiavať zvýšený hygienický režim (časté umývanie rúk s dezinfekčnými prostriedkami, denné sprchovanie, dezinfekcia toaletných priestorov, maximálne obmedziť osobné kontakty (aj s blízkymi  ľuďmi chorého), nosiť  14 dní hygienické rúšky a v prípade objavenia  sa prvých príznakov  chrípkového ochorenia – telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti a o výskyte príznakov chrípkového ochorenia.

 

2) zamestnancov,  ktorí sa vrátili za posledných 14 dní z pobytu v zahraničí , z lokalít v krajinách s dokázaným výskytom ochorení novým Koronavírusom, a u ktorých sa objavia príznaky ochorenia dýchacích ciest, alebo čo len zvýšenie ich telesnej teploty – bezpodmienečne,  ihneď  uvoľniť z pracoviska, mimo kontakt so spolupracovníkmi a  telefonicky kontaktovať jeho  lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať ich o pobyte v rizikovej oblasti a o výskyte príznakov chrípkového ochorenia.

 

3) U spolupracovníkov zamestnancov, ktorí boli už v kontakte so zamestnancami zaradenými podľa bodu 2 – postupovať ako je uvedené v bode 1.

 

V Bratislave, 26.02.2020

 

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

Odborný garant Pracovnej zdravotnej služby Miomed s.r.o.

 

Uvádzame príklad  dezinfekčného prostriedku s antivírusovým účinkom  ako aj antivírusovej rúšky s možnosťou  ich  využitia na tento účel v práci a na pracoviskách :

 


disiCLEAN PROFI

36.00 € – 252.00 € s DPH

Popis

disiCLEAN PROFI

disiCLEAN PROFI je koncentrovaný, tekutý dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch a povrchov, vybavenia v zdravotníckych zariadeniach (aj za prítomnosti pacientov), v potravinárstve a verejnom stravovaní, poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe a mäsospracovateľských závodoch, v prostriedkoch hromadnej dopravy, verejných priestorov, pieskovísk a iných zariadení. Je účinnou veterinárnou dezinfekciou – priestory pre chov zvierat. Používa sa aj na dezinfekciu vzduchotechniky a klimatizácie. Je vhodný pre všetky vode odolné a umývateľné povrchy a predmety, odpadové nádoby, sudy, kontajnery – ošetrené povrchy nemenia farbu, vlastnosti, ani nie sú inak narušené. Ideálny aj ako dezinfekcia studne.

Vlastnosti

Šetrný ku životnému prostrediu, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny, nebieli. Bezpečne ošetrí všetky povrchy a materiály – nerez, kovy, kameň, obklady, plasty, PVC, drevo, guma, sklo, textílie, kožu, koženku a ostatné. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé ani leptavé látky. Je nehorľavý a v použitých koncentráciách nie je dráždivý. pH neutrálny. Jednoduchá manipulácia a skladovanie. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami.

Účinky

baktericídne G+ a G- (15-30 min) (Pseudomonas, Enterococcus, TBC, Legionella, Listeria, MRSA a iné)
virucídne (60 min) (Poliovírus, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Vírus, H1N1, H5N1 a iné)
mykobaktericídne (60 min) (M. terrae, M. avium a iné)
fungicídne (30 min) (Penicillium, Aspergillus a iné)
algicídne
odstraňuje pachy organického pôvodu.
likviduje plesne
Použitie

Aplikujte klasickým spôsobom – nanášaním handrou, kefkou, mopom, prístrojom tvoriacim hmlu, umytím alebo ponorením. Priestory po aplikácii nie je potrebné vetrať. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Polymérovú vrstvu je možné odstrániť opláchnutím vodou po uplynutí predpísanej doby. Teplota vody neovplyvňuje účinok prostriedku. Vhodný k strojovej aj ručnej dezinfekcii. Prípravok je určený na profesionálne použitie.

Dávkovanie

Preventívna dezinfekcia 20 ml koncentrátu na 1 liter vody (2% roztok), dezinfekcia ložiska infekcie 50 ml koncentrátu na 1 liter vody (5% roztok).

Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky. K dispozícií je list hlavného hygienika SR


PRÍLOHA 2 :

Odporúčaný výber protivírusových rúšok :

Antivírusové masky (rúška) ActiProtect

  • prvé aktívne protivírusové tvárové masky (rúška), ktoré zabíjajú 99.99% chrípkových vírusov H1N1 pri KONTAKTE a dokázateľne chránia aj pred ostatnými typmi chrípkových vírusov. Tento nový typ dýchacej masky vyvinutej pre zvýšenie ochrany ľudí v prípade epidémie chrípky je založený na inaktivácii chrípkového vírusu po jeho dopade na povrch masky. Je to prvý a zatiaľ jediný typ ochrannej masky ošetrený technológiou Virucoat s vysokou antivírusovou aktivitou, ktorá okrem filtrácie vdychovaného vzduchu ešte navyše inaktivuje (usmrtí) chrípkový vírus.
  • Aktívna látka, ktorou je rúško napustené, spôsobuje štrukturálne zmeny vírusu, tvorbu pórov v obale vírusu a neschopnosť vírusu prichytiť sa na vonkajší obal buniek. Pred prenosom nákazy ochraňujú nielen nositeľa, ale zároveň bránia prestupu vírusu z chorého človeka do okolitého prostredia, čo môžu využiť napríklad rodičia s chrípkou, ktorí nechcú nakaziť svoje deti. Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že pri likvidácii masiek sú takto chránené aj nezainteresované osoby, ktoré by mohli prísť do kontaktu s odpadom. Antivírusové masky (rúška) ActiProtect obsahujú aj iné ochranné vrstvy – vrstvu absorbujúcu vlhkosť, či ďalšiu netkanú elektrostatickú vrstvu filtrujúcu malé čiastočky a aerosóly. Používanie protivírusovej masky je spoľahlivým prostriedkom, ako sa nenakaziť chrípkou a ani nešíriť nákazu! Maska je certifikovaná ako N95 respirátorová maska • Jediná (poťahovaná) maska schválená FDA • Notifikovaná Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva SR ako BIOCÍD.

 

https://www.zdravie.sk/clanok/40540/do-distribucie-na-slovensku-prichadzaju-prve-antivirusove-masky

https://www.benulekaren.sk/acti-protect-flu-mask-4ks?utm_source=CJ&utm_medium=affiliate&utm_campaign=8962176&utm_content=13734694&utm_term=&cjevent=d297bc2a588211ea819300d90a18050e