811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Na základe pokynu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho budú od zajtra (25.02.2020) kontrolovaní všetci pasažieri prilietajúci do Bratislavy z Talianska. Slovensko tak reaguje na aktuálnu situáciu v Taliansku v súvislosti s ochorením COVID-19 (nový koronavírus). Všetky lety z Talianska do Bratislavy budú sprevádzať prísnejšie kontroly týkajúce sa zdravotného stavu pasažierov.

Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy musí vyplniť dotazník, na základe ktorého ho budeme vedieť v prípade potreby aj po prílete na Slovensku identifikovať a v prípade potreby vyhľadať,“ uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením rezortu zdravotníctva.

Občanom,  ktorí strávili posledné dni na severe Talianska odporúčame, aby v prípade potreby a bližších informácií k ochoreniu COVID-19 kontaktovali odborníkov na telefonických linkách, ktoré rezort pre tento účel zriadil. „K dispozícii sú nonstop telefonické linky zriadené na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, takisto e-mailová adresa, kde odborníci poskytujú potrebnú konzultáciu,“ povedal Peter Pellegrini.

Odborní pracovníci UVZ SR odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu na Call centre s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach :

 

„V prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou na izoláciu na infekčné oddelenia do nemocnice,“ doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Na Slovensku koronavírus nebol k dnešnému dňu potvrdený !

Všetkých doteraz analyzovaných 55 vzoriek bolo negatívnych. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené aj v spolupráci s inými rezortmi pristúpiť k ďalším potrebným opatreniam. „Slovensko tak podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území jeho výskyt potvrdí. Situáciu máme pod kontrolou, uskutočňujeme všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí,“ povedal premiér.

Bolo vydané usmernenie, ktoré je priebežne aktualizované podľa nových zistení. Usmernenie bolo zaslané všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva a kľúčovým rezortom s cieľom informovať o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Na Úrade verejného zdravotníctva SR sme tiež vypracovali postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a návod na odber biologického materiálu,“ (hlavný hygienik SR Ján Mikas).

Takisto sú už zriadené informačné tabule s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave, cestujúci majú rovnako k dispozícii dva druhy letákov pre osvetu a informovanosť.

Odporúčania pre osoby prichádzajúce z oblastí s výskytom ochorenia dýchacích ciest zasiahnutej ochorením COVID-19 (koronavírusom):

  1. Je potrebné kontrolovať‘ svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z oblasti zasiahnutej ochorením COVID-19 (kašeľ, bolesť‘ hrdla, dýchavičnosť, horúčka).
  2. Pri kýchnutí si treba zakryť nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú treba následne zahodiť do koša, rovnako je potrebné si čo najčastejšie umývať ruky mydlom a vodou.
  3. Ak je podozrenie, že by osoba mohla byť nakazená koronavírusom a ešte sa u nej neprejavili žiadne symptómy, je možné, vzhľadom na jej vlastné rozhodnutie, odporúčame podstúpiť domácu izoláciu na 14 dní v samostatnej izbe. V domácnosti zvýšiť intenzitu dezinfekcie povrchov a používať ochranné prostriedky. V prípade takýchto bezpríznakových osôb ide o štandardný postup uplatňovaný aj v iných európskych krajinách – bez potreby zavedenia prísnych karanténnych opatrení.
  4. V prípade výskytu klinických príznakov – kašeľ, bolesť‘ hrdla, dýchavičnosť, horúčka – do 14 dní po návrate z oblasti zasiahnutej ochorením COVID-19, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o svojej cestovateľskej anamnéze a riadiť sa jeho pokynmi.

Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (všeobecný lekár a záchranári postupujú v uvedenej situácii s dôrazom na dodržiavanie potrebných preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené v Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom).

  1. Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19, pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

 

V Bratislave, 25.02.2020

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

Odborný garant Pracovnej zdravotnej služby Miomed s.r.o.

 

 

Prílohy

Materialy dostupné na www.uvzsr.sk :

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_biely_A5.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_en.pdf