811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Ide o ochorenie, ktoré sa prenáša  vzduchom, a ktoré  sa vyskytuje väčšinou sezónne v epidémiách. Ochorenie sa týka každého.  Zvýšené  riziko  závažných komplikácií sa vyskytuje u tehotných žien,  bez ohľadu na mesiac tehotenstva, u starších osôb, osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému  a imunitnými poruchami.

 Pôvodcami ochorení na chrípku sú: vírusy chrípky typ A, B, C.

 Chrípka každoročne prebieha v epidémiách spôsobených najčastejšie vírusmi  typu A.  Raz za niekoľko desiatok rokov dochádza k vzniku pandémie spôsobenej novým subtypom vírusu chrípky typu A. Vírusy chrípky typu B spôsobujú malé lokálne epidémie, po ústupe epidémie spôsobenej vírusom chrípky typu A.

Pre epidémie chrípky je typická vysoká nákazlivosť, explozívne šírenie infekcie a hromadný výskyt horúčkových ochorení vo všetkých vekových kategóriách. Postihnuté  sú kolektívy až populácie ľudí na veľkých územiach v trvaní 5 – 8 týždňov.

Najdôležitejšie odporúčané všeobecné  preventívne opatrenia:

 

Ochorenie na chrípku začína náhle z plného zdravia, objavujú sa:

Pokiaľ nevzniknú komplikácie chrípky, príznaky približne do 5 dní odznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.
Klinicky závažný priebeh ochorenia (vrátane úmrtí na chrípku) môže postihnúť  hlavne  starých a chronicky chorých ľudí, no prichádza aj u zdravých ľudí pod 50 rokov. Môže dôjsť k vzniku bakteriálnych komplikácií. Vírus chrípky najskôr oslabí sliznicu nosohltanu, ktorá sa stáva, po prelomení obranyschopnej slizničnej bariéry,  vstupnou bránou pre iné choroboplodné baktérie (stafylokoky, streptokoky, pneumokoky).

Najčastejšou život ohrozujúcou  komplikáciou najmä u starších ľudí, astmatikov, diabetikov, u pacientov s inými chronickými ochoreniami, tehotných žien a malých detí je zápal priedušiek a pľúc, zápal stredného ucha, čelových dutín, mozgu a mozgových obalov spôsobený následnou bakteriálnou infekciou. Znepokojujúca je hlavne skutočnosť, že až pri vyše 90% smrteľných prípadov bolo zistené – nezaočkovanie dostupnou očkovacou vakcínou! 

Pracovná zdravotná služba, popri v prílohách uvedeným všeobecným preventívnym opatreniam ďalej odporúča zamestnancom a ich priamym nadriadeným v pracovnom procese  nasledovný cielený ochranný postup pri objavení sa prvých príznakov  chrípky u jednotlivých zamestnancov pracujúcich v kolektíve :

 

Prechladnutie Chrípka
Príznaky prechladnutia sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z plného zdravia triaškou. Prechladnutie nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. má náhly nástup príznakov z plného zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným príznakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – často za očami, bolesť svalov. Prejavuje sa suchým a dráždivým kašľom, často sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci únava a slabosť môžu

 

V žiadnom prípade nie je ani pre zamestnanca, ani pre zamestnávateľa žiadúce ďalšie zotrvávanie chorého s manifestnými prejavmi chrípky v pracovnom kolektíve a to aj ak trpí len  prípadnými ľahšími prejavmi ochorenia.

Nedodržiavaním týchto zásad ochrany zdravia pri práci počas chrípkovej epidémie ohrozuje postihnutý zamestnanec resp. zamestnávateľ nielen zdravotný stav ostatných zamestnancov vystavených riziku šírenia sa vírusovej infekcie, ale aj seba zvýšeným výskytom vážnych zdravotných komplikácií a následkov (z tzv. prechodenej chrípky), ako aj s možnými následnými  vyššími stratami ekonomického charakteru tak zamestnanca,  ako aj zamestnávateľa.

 

V Bratislave, 25.02.2020

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

Odborný garant Pracovnej zdravotnej služby Miomed s.r.o.

 

 Zdroje použitých obrázkov:

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/chripka_A4_zlta.pdf