Aktuálny informačný materiál – so zameraním sa na prevenciu, včasný záchyt a následnú liečbu aktuálnych chrípkovitých ochorení zamestnancov

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Ide o ochorenie, ktoré sa prenáša  vzduchom, a ktoré  sa vyskytuje väčšinou sezónne v epidémiách. Ochorenie sa týka každého.  Zvýšené  riziko  závažných komplikácií sa vyskytuje u tehotných žien,  bez ohľadu na mesiac tehotenstva, u starších osôb, osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému  a imunitnými poruchami.

 Pôvodcami ochorení na chrípku sú: vírusy chrípky typ A, B, C.

 • Inkubačný čas (čas od vniknutia vírusu do tela človeka, až po objavenie sa prvých príznakov ochorenia): 1-7 dní, priemerne 2-3 dni.
 • Prameň nákazy: Nakaziť sa môžeme od človek infikovaného vírusom chrípky.
 • Prenos ochorenia (prenos vírusu chrípky): Človek sa nakazí vdychovaním kontaminovaného vzduchu.Vzduch je kontaminovaný výlučkami (kvapôčkami) horných dýchacích ciest chorého pri kýchaní a kašľaní v nevetraných priestoroch s vysokým počtom ľudí najmä v čase epidémie. Vírus chrípky v kvapkách sekrétu pri kýchaní a kašlaní doletí až do vzdialenosti 2 metrov. Jeden mililiter kvapôčok z dýchacích ciest obsahuje viac ako milión vírusov chrípky. Na to, aby došlo k infekcii je však treba len niekoľko desiatok vírusov. Veľké množstvo vírusu vylučovaného z dýchacích ciest chorého a malá dávka vírusov potrebná na vyvolanie infekcie, sú jednou z príčin rýchleho šírenia chrípky.
 • Vírus je schopný krátky čas prežívať vo vonkajšom prostredí– na rukách, vreckovkách, povrchoch predmetov, takže sa môže prenášať aj touto cestou. Pri prenose vírusu chrípky sa teda uplatňuje aj nepriamy prenos kontaminovaný rukami, kontaminovanými predmetmi.
 • Obdobie nákazlivosti:Chorý človek vylučuje vírus chrípky už niekoľko hodín  po infikovaní sa, s maximom v 1. – 3. deň ochorenia. Najdlhšie obdobie nákazlivosti   je 6 dní pred objavením sa prvých príznakov a 21 dní po začiatku ochorenia.

 Chrípka každoročne prebieha v epidémiách spôsobených najčastejšie vírusmi  typu A.  Raz za niekoľko desiatok rokov dochádza k vzniku pandémie spôsobenej novým subtypom vírusu chrípky typu A. Vírusy chrípky typu B spôsobujú malé lokálne epidémie, po ústupe epidémie spôsobenej vírusom chrípky typu A.

Pre epidémie chrípky je typická vysoká nákazlivosť, explozívne šírenie infekcie a hromadný výskyt horúčkových ochorení vo všetkých vekových kategóriách. Postihnuté  sú kolektívy až populácie ľudí na veľkých územiach v trvaní 5 – 8 týždňov.

Najdôležitejšie odporúčané všeobecné  preventívne opatrenia:

 • Najdostupnejšou a najúčinnejšou ochranou je každoročné očkovanie. Očkovanie u 70% – 90 % očkovaných ľudí zabraňuje vzniku ochorenia na sezónnu chrípku, prípadne zmierňuje jeho priebeh, znižuje riziko komplikácií a úmrtia.
 • Potrebné je tiež vyhnúť sa kontaktu s chorými osobami,
 • Vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. 
 • Riziko nákazy, aj na pracoviskách čiastočne znižuje časté a účinné vetranie pracovných priestorov.
 • Dôležité je prechádzajúce otužovanie sa, resp.  primerané obliekanie sa.
 • Čo najčastejšie umývanie rúk –  predovšetkým po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní  nosa – patrí k účinným preferovaným preventívnym opatreniam !
 • Zvýšené dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu (napr. dostatok vitamínu C v potrave; dostatok pravidelného spánku a odpočinku).

 

Ochorenie na chrípku začína náhle z plného zdravia, objavujú sa:

 • bolesti hlavy – najmä za očami,
 • zimnica, triaška,
 • následne výstup teploty nad 38°C i viac,
 • bolesti kĺbov, svalov,
 • neskôr sa pridáva suchý kašeľ,
 • nádcha nemusí byť vždy prítomná.

Pokiaľ nevzniknú komplikácie chrípky, príznaky približne do 5 dní odznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.
Klinicky závažný priebeh ochorenia (vrátane úmrtí na chrípku) môže postihnúť  hlavne  starých a chronicky chorých ľudí, no prichádza aj u zdravých ľudí pod 50 rokov. Môže dôjsť k vzniku bakteriálnych komplikácií. Vírus chrípky najskôr oslabí sliznicu nosohltanu, ktorá sa stáva, po prelomení obranyschopnej slizničnej bariéry,  vstupnou bránou pre iné choroboplodné baktérie (stafylokoky, streptokoky, pneumokoky).

Najčastejšou život ohrozujúcou  komplikáciou najmä u starších ľudí, astmatikov, diabetikov, u pacientov s inými chronickými ochoreniami, tehotných žien a malých detí je zápal priedušiek a pľúc, zápal stredného ucha, čelových dutín, mozgu a mozgových obalov spôsobený následnou bakteriálnou infekciou. Znepokojujúca je hlavne skutočnosť, že až pri vyše 90% smrteľných prípadov bolo zistené – nezaočkovanie dostupnou očkovacou vakcínou! 

Pracovná zdravotná služba, popri v prílohách uvedeným všeobecným preventívnym opatreniam ďalej odporúča zamestnancom a ich priamym nadriadeným v pracovnom procese  nasledovný cielený ochranný postup pri objavení sa prvých príznakov  chrípky u jednotlivých zamestnancov pracujúcich v kolektíve :

 • ak sa u zamestnanca  na pracovisku spozorujú prvé príznaky chrípkovitého ochorenia treba neodkladne odoslať postihnutého zamestnanca k jeho ošetrujúcemu, všeobecnému lekárovi za účelom včasnej liečby, ako aj do nevyhnutnej domácej izolácie, ako ochrany pred ďalším šírením infekcie –  v jeho pracovnom kolektíve !

 

Prechladnutie Chrípka
Príznaky prechladnutia sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z plného zdravia triaškou. Prechladnutie nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. má náhly nástup príznakov z plného zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným príznakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – často za očami, bolesť svalov. Prejavuje sa suchým a dráždivým kašľom, často sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci únava a slabosť môžu

 

V žiadnom prípade nie je ani pre zamestnanca, ani pre zamestnávateľa žiadúce ďalšie zotrvávanie chorého s manifestnými prejavmi chrípky v pracovnom kolektíve a to aj ak trpí len  prípadnými ľahšími prejavmi ochorenia.

Nedodržiavaním týchto zásad ochrany zdravia pri práci počas chrípkovej epidémie ohrozuje postihnutý zamestnanec resp. zamestnávateľ nielen zdravotný stav ostatných zamestnancov vystavených riziku šírenia sa vírusovej infekcie, ale aj seba zvýšeným výskytom vážnych zdravotných komplikácií a následkov (z tzv. prechodenej chrípky), ako aj s možnými následnými  vyššími stratami ekonomického charakteru tak zamestnanca,  ako aj zamestnávateľa.

 

V Bratislave, 25.02.2020

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

Odborný garant Pracovnej zdravotnej služby Miomed s.r.o.

 

 Zdroje použitých obrázkov:

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/chripka_A4_zlta.pdf