811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Predlžuje sa termíny pre elektronické oznámenie údajov do 30.06.2019.

 

V oznámení boli zároveň doplnené vybrané odpovede na často kladené otázky a tiež kontakty pre riešenie ďalších otázok.

Usmernenie k vypĺňaniu

Elektronický formulár

Často kladené otázky