811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Od 1. januára 2015 sa výrazne zmení pracovná zdravotná služba. Treba sa pripraviť na nové podmienky, lebo môžu ukrývať viacero prekvapení.

Čo je pracovná zdravotná služba?

Pracovnú zdravotnú službu tvoria dva základné piliere jedného tímu zdravotníckych pracovníkov s príslušnou zdravotníckou špecializáciou.

Prvou je zdravotný dohľad nad prácou a pracovným prostredím na pracovisku. Jadro tvoria magistri, bakalári verejného zdravotníctva a lekár preventívneho pracovného lekárstva.

Druhým pilierom je dohľad nad zdravím zamestnancov (napríklad lekárske preventívne prehliadky zamerané hlavne na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať dané konkrétne práce). Tím tvoria lekári klinického pracovného lekárstva, všeobecní lekári, lekári so špecializáciou služieb zdravia pri práci, zdravotné sestry a laboranti. Zabezpečuje kooperáciu viacerých zdravotníckych zložiek pri efektívnej preventívnej starostlivosti o zamestnancov – od včasného zisťovania negatívnych faktorov možného poškodenia zdravia pri práci až po ich kontrolu a monitorovanie.

 

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding

celý článok:

http://www.etrend.sk/clanky-autora/%C4%BDubom%C3%ADr+Jurina.html