811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Syndróm karpálneho tunela – súbor príznakov poškodenia nervov, šliach a svalov ruky zapríčinený prácou so zobrazovacou jednotkou.

Syndróm karpálneho tunela je jednou z najčastejších a najúpornejší ochorení ruky pri práci so zobrazovacou jednotkou, ktorý je tiež nazývaný útlakovým syndrómom. Toto chronické ochorenie sprevádza zvýšená citlivosť a bolesť.

Aké sú prejavy choroby :

Aké sú príčiny choroby :

Aký je mechanizmus vzniku Syndrómu karpálneho tunela – Syndrom canalis carpi – pri práci so zobrazovacou jednotkou a jeho následky :

Závažné poruchy vedenia nervových vzruchov do ruky, už aj po odstránení vonkajšej príčiny –napr. odstránenie tlaku na oblasti zápästia pri práci so zobrazovacou jednotkou, nie je možné liečiť len konzervatívne (rehabilitačne, alebo fyzikálne cielenými procedúrami, podávaním liekov v injekčnej, infúznej alebo tabletkovej forme), ale je potrebné vykonať chirurgický zákrok odstraňujúci vytvorené väzivo v oblasti postihnutej zápästnej kostnej úžiny. V závažných prípadoch dosahuje tento chirurgický zákrok najviac 70 % významnú účinnosť.

Syndróm karpálneho tunela, ktorý vznikol aj napr. pri práci so zobrazovacími jednotkami , je najčastejšou chorobou z povolania- chorobou z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia – u nás aj v iných štátoch s ich viacročným rozsiahlym využívaním.

Ťažké formy choroby môžu vyústiť do vleklého celoživostného priebehu. Bývajú aj relatívne častou formou invalidizácie postihnutého.

Aké sú možnosti prevencie vzniku syndrómu karpálneho tunela pri práci so zobrazovacou jednotkou ?

Možnosti primárnej prevencie :

Možnosti sekundárnej prevencie :

3.11.2013

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc

vedúci pracovnej zdravotnej služby MIOMED s. r. o

odborný pracovný lekár a toxikológ