811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Európska komisia hrozila Slovensku pokutou minimálne 17 miliónov eur za porušovanie smernice 89/391/EHS. Podľa tohto dokumentu z roku 1989 majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov.

V slovenskej legislatíve táto povinnosť existovala do novembra roku 2011. Vtedy ju vláda Ivety Radičovej zrušila a odôvodnila to vysokými nákladmi, ktoré mali zamestnávatelia. Povinná zdravotná služba pre profesie v nerizikových prácach (1. a 2. kategória) sa tak skončila pre učiteľov, IT pracovníkov, právnikov, úradníkov, predavačky či zamestnancov ďalších podnikov. Pre rizikové práce v 3. a 4. kategórii zdravotná služba zostala v nezmenenej podobe. Týkala sa zhruba 94-tisíc zamestnancov.

Firmy sa bránia

Pod tlakom sankcií sa vlani ministerstvo zdravotníctva rozhodlo obnoviť zdravotnú službu pre všetkých 1,5 milióna zamestnancov bez ohľadu na rizikovosť práce. Prvý pokus narazil na odpor zamestnávateľov. Oprávnene – návrh novely zákona o verejnom zdraví (č. 355/2007 Z.z.) bol prísnejší ako samotná európska smernica.

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka argumentoval, že zamestnávatelia sa zmierili s potrebou implementovať smernicu i s vyššími nákladmi, ktoré ich čakajú. Nebol však podľa nich dôvod, aby Slovensko šlo nad nevyhnutný rámec medzinárodných záväzkov, ktorý by zdravotný dohľad ešte viac predražil.

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding

celý článok:

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-42/slovensko-sa-vratilo-do-unie.html