811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding Úroveň zdravotnej pracovnej služby bola na Slovensku ako v členskej krajine Európskej únie po zásahoch v roku 2011 dlhodobo neudržateľná.

Dochádza síce k náprave, no stále hľadíme na pracovné riziko očami z minulého storočia, keď nik napríklad nechyroval o počítačoch či epidémii alergií, o nervovo-svalových ochoreniach či nádorových ochoreniach, na ktorých sa podieľajú škodliviny v pracovnom prostredí. Aj preto by dlhoročný odborník na pracovné lekárstvo doc. Ferdinand Krutý privítal ďalšie zmeny, zamerané najmä na ich účinnú prevenciu.

Neustále zmeny v legislatíve pre pracovné zdravotné služby vás ako odborníka na pracovné lekárstvo asi netešia.

Zdravotný dohľad tímami pracovných zdravotných služieb pre všetkých zamestnancov (od 1. do 4. kategórie prác) sa zaviedol v roku 2006. Bola to jedna z požiadaviek na vstup Slovenska do Európskej únie. Zamestnávatelia, u ktorých sa vyskytovali len tzv. nerizikové práce v prvých dvoch kategóriách, proti tomu protestovali a došlo k legislatívnej zmene. Dôvodov bolo viac – krátkozraké ekonomické záujmy, snaha zbaviť sa zodpovednosti za zdravie zamestnancov či lobing zamestnávateľov. Takže v rokoch 2011 a 2012 sa radikálne obmedzila pôsobnosť pracovných zdravotných služieb. Zabezpečenie jej tímov zostalo len pri najvyšších rizikových kategóriách 3. a 4.

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding

Celý rozhovor v oblasti pracovnej zdravotnej služby s doc.MUDr. Ferdinandom Krutým, CSc., riaditeľom a garantom PZS MIOMED s.r.o. v týždenníku TREND

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-42/riziko-oddeluje-coraz-tensia-hranica.html