Prečo mať pracovnú zdravotnú službu?

Aké sú pozitíva v prípade zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre Vašich zamestnancov?

Priame benefity: úspora z odstránenia, alebo zníženia :

 • nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov
 • zdravotných rizík  poškodenia zdravia pri práci
 • pracovných úrazov/chorôb z povolania

Nepriame benefity:

 • zvýšenie kvality a produktivity práce
 • výhodnejšia pozícia na trhu
 • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
 • zníženie fluktuácie
 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • dobrý pocit pri práci v spoločnosti
 • antistresový účinok
 • efektívnejšia komunikácia pri zvyšovaní kvantity a kvality vykonávanej práce

Benefity pre zamestnanca:

 • vyšší a kvalitnejší pracovný výkon – vyšší zárobok vášho zamestnanca
 • zvýšenie pracovného potenciálu vašich zamestnancov
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti