811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Aké sú pozitíva v prípade zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre Vašich zamestnancov?

Priame benefity: úspora z odstránenia, alebo zníženia :

Nepriame benefity:

Benefity pre zamestnanca: