811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Od januára musí každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov v 1. a 2. kategórii pracovného rizika, zabezpečiť svojim ľuďom lekárske prehliadky.

Všetci zamestnanci majú od tohto januára nárok na zdravotné prehliadky organizované zamestnávateľom. Ide o tzv. pracovnú zdravotnú službu. Inak povedané – od konca minulého roka sa znova „oprášila“ zákonná povinnosť pre všetkých zamestnávateľov zabezpečiť zamestnancom pravidelný dohľad  nad pracovným prostredím. Interval na túto povinnosť sa stanovil raz ročne.