OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Predlžuje sa termíny pre elektronické oznámenie údajov do 30.06.2019.   V oznámení boli zároveň doplnené vybrané odpovede na často kladené otázky a…